Ordbok i BAS


Her finner du informasjon basert på søkeord eller uttrykk!
Denne ordboken er under oppbygging så det vil ta noe tid før den er helt oppdatert.
Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE

A

aksjer

Aksjehandel i BAS21
Her kan vi velge tre måter å gjøre det på. La meg beskrive mine tre forslag:

1. Føre alle aksjer på 1810 og ha manuell kontroll
Når du kjøper aksjer fører du debet 1810 og kredit 1920 (bank)
Når du selger aksjer må du regne ut fortjeneste/tap og føre slik: Debet bank - hele salgssummen som går inn i banken (algtså etter at kurtasje etc. er trukket fra).
Kredit 1810 det samme beløpet som kjøpte for, og differansen fører du på f.eks. 3010 Gevinst på aksjer, eller 4010 Tap på aksjer.
Ulempen med denne måten er at du får lite detaljer omkring kjøp/salg, bare summer. Du får heller ikke oversikt fra regnskapet over kurtasjer og andre kostnader forbundet med handelen.

2. Opprette en hovedbokskonto 1810, 1811, 1812 osv. for hver aksje du kjøper, ellers benytter du alternativ 1. Dette gir bedre oversikt over hver aksje du har vært inne i, men det har begrensninger når du handler mye forskjellig (daytrading).

3. Avensert rutine som inkluderer prosjektregnskap i BAS21
Bruk metode en, men lås konto 1810 mot prosjekt. Det gjør du i FAC programmet. Så må du opprette et prosjekt for hver aksje du handler. Da må du bruke prosjektnummer for hver føring på 1810 og du får god oversikt over alle handlene du har gjort i en aksje, selv om du kjøper og selger i forskjellige antall og til forskjellige tider. Du kan også innføre kostnadskonti for de bank, meglerkostnader du har slik at du også fører dette. Da benytter du en eller flere konti i 8-serien.

Å

Årsavslutning

Årsavslutning i BAS21 foretas ved at årsresultatet overføres fra resultatregnskapet til balansen. La meg forklare litt videre fra regnskapsprogrammet. Altså resultatregnskapet viser hvordan inntektene og utgiftene har utviklet seg. Det betyr at om du tar inntektene, alle 3-kontiene, og trekker fra alle utgiftene, alle konti fra 4-serien til 9-serien, så vil du få frem hvor mye du har tjent eller tapt. Når året er ferdig må du gjøre opp dette regnskapet og overføre fortjenesten (eller tapet) til eieren (eierne) i selskapet. Dette gjøres ved at man posterer resultatet ut av resultatregnskapet og inn i balansen. Dette kan for eksempel gjøres vedat man fører en postering fra konto 8960 til 2050. Dermed går resultatregnskapet ut i null (om du summerer alle konti fra 3000 til 9999 får du null). På denne måten vil regnskapet for dette året kunne avsluttes og man begynner på et nytt år med blanke ark (alle konti i resultatregnskapet er i null). Når dette er gjort klikker man på "Avslutt året" i FE-programmet og det gamle året låses for nye posteringer.

A

Artikkel

I BAS21 brukes ordet vare og varenummer for et produkt eller en tjeneste i som kan selges. Artikkel er et synonymord for vare. Varer registreres enklest i GD programmet.

Avdeling

For å starte å bruke avdelingsregnskap i BAS21gå til GG programmet og klikke av "Ja" på spørsmål om avdeling. Deretter må du gå inn i kontoplanen, i FH, og sette ja på alle konti som skal avdelingsstyres. Deretter kontrolleres resten av BAS21.

Avdelingsnavn

Avdelinger opprettes i FAJ med navn og nummer. Dette må gjøres før du får brukt avdelingsnummeret i FB og AA.

Avgift

Avgift

I BAS21 kan du operere med mange typer offentlige avgifter. Moms, miljøavgiftg etc. Alle slike avifter håndteres i programmene FAA og FAB.

Avslutte året

Fra Caroline.

Nå har jeg kommet dit igjen, da jeg er ferdig med å føre regnskapet for året som gikk, og skal lage årsoppgaven for mva, disponere resultatet, og avslutte regnskapsåret.

Jeg har lært alt jeg kan om regnskap gjennom bas-skolen her, og synes programmet er supert, raskt å bruke og lett forståelig.

Men hvert år når jeg skal avslutte året, sliter jeg litt. Savner en skritt for skritt- oversikt over hva jeg skal gjøre. Jeg har etterlyst det de to forrige årene også, og fått hjelp, så jeg burde jo huske det, eller lage meg et skjema sjøl.... Men så ser jeg det er mange som spør om det samme hvert år, så det er jo et behov for en liten oversikt. Her er et forsøk, stemmer det?

1) Avslutt periode 12, lag momsoppgave. Kjør en regnskapsrapport (Husk å generere ny standardrapport først, hvis du har gjort endringer i programmet, f.eks opprettet nye konti). Sjekk om balansen stemmer og også beløp på bank, om virkeligheten i banken (utgående pr 31.12) stemmer med beløpet i programmet. (avstemming)

2) Når alt stemmer, etter litt graving i bilagslista etter feil, og retting av disse, bruk den endelige rapporten som grunnlag for omsetningsoppgaven (v. årsmoms) på altinn.(frist for innbetaling: 12.03.12)

(Her kommer noe viktig!!!! For at tallene på de forskjellige momskontoene skal stemme, må de ha bli "nullet" ut fra forrige år. Sjekk bilagene fra ca 10.03 året før. innbetalingsblanketten/omsetningsoppgaven fører jeg slik: beløpet på 2710: debet 2740, kredit 2710, beløpet på 2714: debet 2740, kredit 2714, beløpet på 2720: debet 2720, kredit 2740. Bankbilaget for innbetalingen fører jeg slik: debet 2740, kredit 1920. Øredifferansen: debet 7740, kredit 2740.) Er det riktig?

3) Disponer resultatet, dvs, lag et bilag hvor du debiterer resultatkonto 8800, og krediterer konto 2050 f.eks.

4) Er det nå jeg skal trykke avslutt året? Og når skal jeg avslutte perioden 2011AA? Før eller etter disponeringen av resultatet? Er det ellers noe her som jeg har glemt ved årsavslutning?

Sette stor pris på rask tilbakemelding, blir deilig å være ferdig! Da skal jeg begynne å så blomsterfrø!

Hilsen Caroline.

B

Backup

Backup
Det er svært viktig at man tenker gjennom hva som skjer om datamaskinen din stopper, forsvinner eller blir utsatt for virus. Da er det viktig at man har en sikkerhetskopi man kan gå tilbake til. Denne sikkerhetskopien bør ikke ligge på samme maskinen, men på en annen enhet. Tenk hele tiden over hva som vil skje om datamaskinen din brenner opp!

Viktige ting ved backup.
Dette scriptet brukes ved backup:
C:\Programfiler\BAS21\DbServer\dbbackup.exe -y -c "uid=bas;pwd=sql;eng=bas21_sys;dbn=bas21" C:\Programfiler\BAS21\backup
Da ligger backupen på C:\programfiler\BAS21\backup katalogen etter backup.

Alternativ måte kan være:
Først av alt er det viktig at BAS21 ikke kjører når man tar backup. Dette fordi databasen har mye data lagret i memory under kjøring.
Deretter må du ta backup av filen bas21.db, bas21_sys.db, bas21_sys.log + bas21.log om du kjører en standardversjon slik du gjør.
Alle filene er svært viktige.

Normalt bør man teste at den backup man tar virkelig stemmer. Dette gjøres ved at man endrer katalognavnet for data til noe annet og deretter oppretter en ny katalog med navnet data og så legger tilbake backupen dit. Deretter tester man om det fungerer. Fungerer det ikke har man ikke tatt backup av de riktige filene, eller noe annet er feil.

USB-brikke
Det er fullt mulig å benytte en USB memory brikke ved backup.
Husk da på at en USB-brikke må avsluttes korrekt for å være sikker på at data virkelig ligger på brikken, Les om dette i den brukermanualen du fikk med når du kjøpte USB-brikken.

Backupavtale
Har du avtale på BAS21 kan du også få et program som tar backup for deg og legger backupen på BAS21 sin server i Trondheim. Dette er en automatisk rutine som kjører hver natt.

Igjen, når du legger opp backup er det svært viktig å sjekke at backupen fungerer før du kan stole på den. I praksis betyr dette at du kvalitetssikrer backuprutinen.

barkode

BAR-kode er et begrep som knyttes til strekkoder. Se EAN.

Bestilling

Innkjøpssystemet i BAS21

B-modulen i BAS21 er avsatt til innkjøpssystemet. Dette er under arbeide og skal ferdigstilles i løpet av første halvår 2007. Det vil stort sett fungere som A-modulen, men kunder blir leverandører i stedet og kjøpsprisen blir varens kostpris fra denne leverandøren.


Side:  1  2  3  4  5  6  (Neste)
  ALLE