Open Office er en komplett officepakke, fullt på høyde med Microsoft Office, og svært lik i bruk. Denne er helt gratis, og det finnes et stort brukermiljø i Norge. Spesielt Akershus Fylkeskommune har gjort mye arbeide med den norske versjonen.